dc37fa31847c37b7ee9d4b1036b2215572d7366f

Bu günə heç bir xəbər yoxdur

Hər gün hansı kanalı açsaq ən az 1 saat uzunluğunda xəbər dinləyirik. Bir şeylərin olmadığı 1 gün yoxdu amma 1930-ci ildə 18 aprel-də BBC o gün heç bir hadisə olmadığını ifadə edən “Bu gün heç bir xəbər yoxdur” anonsunu etmiş və davamına fortepiano musiqi qoymuşdur. Bütün gün insanlar fortepiano musiqisi dinləmişdir.